Team

Elpida Avramenli

Mellow Baby Photography

Myrto Karagiannidou

ÁYLO STUDIO

Mikela Gkalimani

Photographer, Retoucher

Maria Balatoglou

Office Manager

Konstantis Kalimoukos

Photographer

Phevos Kostikidis

Videographer

Aphroditi Kokkini

Retoucher

Katerina Lambrou

Photographer

Dominiki Papakonstandinou

Office Manager of Aylo Studio